Savetodavni odbor

dr Milica Delević, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, bivša direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije

prof. dr Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava

prof. dr Gašo Knežević, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

prof. dr Gordana Matković, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum

prof. Vida Ognjenović, ambasadorka Srbije u Kraljevini Danskoj

prof. dr Goran Pitić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum

prof. dr Vesna Rakić Vodinelić, Pravni fakultet, Univerzitet Union Beograd

dr Goran Svilanović, OEBS

prof. dr Srbijanka Turajlić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu