Regionalni okrugli sto: Saradnja zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu Berlinskog procesa

Grupa za razvojne politike (GRP) u saradnji s Evropskim fondom za Balkan i partnerskim organizacijama, Institutom za demokratiju Societas Civilis iz Skoplja i Fondacijom Nove politike iz Sarajeva, održala je regionalni okrugli sto na temu “Osnaživanje regionalne saradnje: Sprovođenja obaveza s Bečkog samita zemalja Zapadnog Balkana.” Skup je održan u Beogradu, 30. juna 2016.

Ovaj skup je predstavljao jednu u nizu aktivnosti u okviru regionalnog istraživačkog projekta čiji je cilj pružanje doprinosa unapređenju kreiranja politika na regionalnom nivou u kontekstu Berlinskog procesa, koji okuplja predstavnike jednog broja država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana. Ovaj proces, koji je otpočeo 2014. godine i u okviru kojeg je do sada održano dva samita (u Berlinu i Beču) ima za svrhu podsticanje saradnje i evropsko približavanje zemalja našeg regiona. Sledeći samit biće održan u Parizu, 4. jula 2016.

Pored diskusije o očekivanjima od samita u Parizu i nastavka Berlinskog procesa, na okruglom skupu je predstavljena regionalna studija o sprovođenju obaveza iz dve deklaracije usvojene na samitu u Beču 2015. godine – Zajedničke deklaracije o uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i Deklaracije o regionalnoj saradnji i rešavanju bilateralnih sporova. Ona je sačinjena na osnovu istraživanja koje su GRP i partnerske organizacije sprovele u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji, u okviru programa Think and Link 2016 Evropskog fonda za Balkan. Studija sadrži nalaze o tome u kojoj meri vlade država Zapadnog Balkana ispunjavaju obaveze iz pomenutih deklaracija, kao i preporuke za praćenje napretka i unapređenje procesa.

Nakon održavanja samita u Pariz, GPR i partnerske organizacije će obaviti dodatno istraživanje i pripremiti preporuke za dalje unapređenje obaveza preduzetih u okviru Berlinskog procesa u oblastima koje prate. Ove preporuke će biti predstavljene na konferenciji, koja će biti održana decembra 2016. godine.

Preuzmite studiju ovde:
Vienna Summit (Berlin Process) Commitments Implementation Study