Priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji

Autori:
mr Mihajlo Babin
Helena Hiršenberger
dr Tatjana Papić

Recenzenti:
prof. dr Vojin Dimitrijević
prof. dr Srbijanka Turajlić
prof. dr Gašo Knežević

Datum objavljivanja:
31. oktobar 2012.

ISBN:
978-86-89369-00-7

Izdavanje publikacije podržala:
Švajcarska agencija za za razvoj i saradnju (SDC)

Besplatno preuzimanje »

Srbija je pristupanjem Bolonjskom procesu i ratifikacijom Konvencija o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope iskazala nedvosmisleno strateško opredeljenje da svoj sistem visokog obrazovanja usklađuje s opštim smernicama i načelima Evropskog prostora visokog obrazovanja. Donošenjem Zakona o visokom obrazovanju ova opredeljenja su dobila svoju zakonsku formu i postala obaveza svih visokoškolskih ustanova u Srbiji.

Međutim, u praksi je uočeno da se mladi iz Srbije, koji su stekli neku od univerzitetskih diploma u inostranstvu i odlučili da se u Srbiju vrate, suočavaju s preprekama u njihovom priznavanju. Takva praksa ne pogađa samo njih, već i privredu, univezitete i društvo u celini. Naime, obezbeđivanjem dobrog i efikasnog sistema priznavanja stranih diploma poboljšava se mobilnost radne snage, koja je značajni činilac razvoja privrede, kao i konkurentnost univerziteta.

Ova studija analizira priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji kroz pravni okvir i praksu. To čini s posebnim osvrtom na pitanje usklađenosti našeg sistema priznavanja stranih diploma s međunarodnim obavezama koje je Srbija preuzela i s evropskom praksom. Posebna pažnja je posvećena analizi pravila i prakse u oblasti priznavanja stranih diploma šest univerziteta (četiri državna i dva privatna) u Srbiji. Studija sadrži i konkretne preporuke namenjene poboljšavanju pravnog okvira i prakse, koji treba da vodi i prevazilaženju izazova s kojima se Srbija suočava u oblasti priznavanja stranih diploma.

Sažetak » Preporuke »