Publikacije

Otvoren pristup. Neka prava zadržana.

Grupa za razvojne politike želi da ohrabri korišćenje svojih izdanja u što većem obimu, istovremeno zadržavajući određena autorska prava. Stoga, imamo politiku otvorenog pristupa koja omogućava svakome da on-line pristupi našim sadržajima bez naknade.

Svako može da preuzme, sačuva i distribuira ovaj rad u bilo kom formatu, bez pisanog odobrenja, pod uslovom da:

  • naznači Grupu za razvojne politike i autor(e) rada;
  • prikaže ovaj sažetak i internet adresu www.gdp.rs;
  • ne menja rad i koristi ga u celini;
  • ne prodaje rad;
  • kopiju rada ili njegov link, ako je postavljen on-line, pošalje Grupi za razvojne politike.

Slobodno nam se obratite za dozvolu za korišćenje rada u svrhe koje ovde nisu naznačene.

Naše publikacije