Prevazilaženje prepreka u priznavanju diploma

Opis i cilj projekta:

Projekat je usmeren ka analizi pravnog okvira i prakse priznavanja stranih visokoškolskih diploma u Srbiji. Njegov cilj је da pomogne u nalaženju dobrih i konzistentnih rešenja, u skladu s okvirom koji postavlja Konvencija o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope, koju je Srbija ratifikovala, kako bi se unapredio sistem visokog obrazovanja i povećao broj ljudi koji se vraćaju u Srbiju.

Projekat se sprovodio u 3 faze:

1. Istraživanje i analiza (maj avgust 2012) – istraživanje i analiza obavezujućih međunarodnih ugovora iz oblasti priznavanja stranih diploma, Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije i pravila priznavanja stranih diploma univerziteta u Srbiji. Istraživanjem je obuhvaćeno šest univerziteta u Srbiji (četiri državna – Beograd, Kragujevac, Novi Sad i Niš – i dva privatna – Megatrend i Singidunum). Pored pravnog okvira, analizirana je i praksa u priznavnaju stranih visokoškolskih diploma u Srbiji.

Metodologija: Pravna analiza postojećeg zakonskog okvira i pravila univerziteta, prvenstveno sa stanovišta usaglašenosti s Konvencijom o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope.

Ispitivanje postupka priznavanja stranih diploma u praksi putem direktnih intervjua s osobama koje rade na poslovima priznavanja stranih diploma na univerzitetima, praćenja izveštaja drugih organizacija koje su se bavile ovom temom i praćenje napisa iz medija.

2. Recenzija studije (septembar 2012)

3. Objavljivanje nalaza istraživanja (oktobar 2012)