Ocena potencijala strateškog razvoja ESCO modela finansiranja unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada u Srbiji

Partner:

Nemačko društvo za međunarodnu saradnju
Projekat za unapređenje energetske efikasnosti (GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Period sprovođenja:

decembar 2014. januar 2015.

Opis i cilj projekta:

Ovaj projekat predstavlja uvod u razvoj održivih modela finansiranja unapređenja energetske efikasnosti i osnov su za diskusiju zainteresovanih strana onih koji traže izvore finansiranja, kao i onih koji mogu da obezbede finansiranje.

GRP je pružio konsultantske usluge u pogledu identifikacije ključnih aktera, pregled pozitivnih propisa u oblasti energetske efikasnosti i finansiranja javnog sektora, dao ocenu sistemskih prepreka uvođenju ESCO modela finansiranja, kao i identifikaciju tipologija najpodesnijih za intervencije u ovoj oblasti.

Rezultati:

Glavni zaključci tiču se identifikacije identifikacije grupe javnih zgrada koje bi trebalo da budu predmet ESCO modela finansiranja, kao i njihovog tipa na osnovu nacionalne tipologije zgrada, izrađene u okviru projekta TABULA.