Ekspertska debata: EU ili EEP

Donator:

Evropski fond za Balkan, zajednička inicijativa Robert Boš Fondacije, Kompanije di Sao Paolo, Erste Fondacije i Fondacije kralja Bodena.

Period sprovođenja:

mart – maj 2013.

Opis i cilj projekta:

Ekpertska debata ima za cilj da razmotri alternativne oblike integracija: priključenje Evropskoj uniji (EU) ili Evropskom ekonomskom prostoru (EEP).

GRP se opredelila za organizovanje debate na ovu temu zbog različitih shvatanja vodećih eksperata u oblasti pravnih i ekonomskih nauka o mogućim pozitivnim i negativnim efektima priključenja Srbije Evropskoj uniji.

Debata treba da pruži jasne odgovore na pitanja pravca daljih integracija Srbije i da doprinese prevažilanju nejasnoća i otvorenih pitanja. Uz to, ona treba da doprinese poboljšanju shvatanja suštine procesa evropskih integracija.

Panelisti će biti predstavnici Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadori država članica Evropskog ekonomskog prostora i domaći eksperti.

Na osnovu zaključaka debate i stručne analize procesa evropskih integracija, istraživači GRP će sačiniti izveštaj u kome će uporediti prednosti i nedostatke priključenja Srbije Evropskoj uniji u odnosu na priključenje Evropskom ekonomskom prostoru.

Izveštaj:

Izveštaj možete preuzeti ovde.