Prepreke na putu priznavanja stranih diploma

Beograd, 16. novembar 2012) – Grupa za razvojne politike (GRP) je 15. novembra 2012. godine u Medija centru, u Beogradu, održala promociju svoje studije „Priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji.“ Na promociji su govorili: Miloš Erić, programski direktor GRP, prof. dr Srbijanka Turajlić, recenzent studije i istraživači GRP i autori studije, dr Tatjana Papić, mr Mihajlo Babin i Helena Hiršenberger.

Na promociji su predstavljeni ciljevi, metodologija, zaključci i preporuke studije koja analizira sistem koji uređuje postupak priznavanja stranih univerzitetskih diploma u Srbiji i načine na koji te propise sprovode univerziteti u praksi. Predstavljeni su rezultati istraživanja koji otkrivaju gde leže uzroci prepreka s kojima se nosioci stranih visokoškolskih diploma suočavaju u Srbiji, kao i neke od preporuka GRP koje čine konkretni koraci koje treba preduzeti kako bi se ustanovio dobar i efikasan postupak priznavanja stranih visokoškolski diploma.

Galerija

Snimak promocije