Održana konferencija “Proširenje Evropske unije na Zapadnom Balkanu u vremenu neizvesnosti“

Grupa za razvojne politike (GRP), Evropski fond za Balkan (EFB) i Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG) održala je konferenciju na temu “Proširenje Evropske unije na Zapadnom Balkanu u vremenu neizvesnosti“, u Beogradu, 16. decembra 2016.

Na konferenciji su predstavljena dva teksta: (1) o proširenju EU na Zapadnom Balkanu (BiEPAG) i (2) o Berlinskom procesu i regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu posle Samita u Parizu (GRP, Institut za demokratiju Societas Civilis iz Skoplja (IDSCS) i Fondacija Nove politike iz Sarajeva (FNP)). GRP i partnerske organizacije su predstavile i konkretne preporuke za unapređenje obaveza preuzetih u okviru ovog procesa u oblasti regionalne saradnje i saradnje mladih. Ova publikacija je sačinjena na osnovu istraživanja koje je sprovedeno u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji, a prethodila joj je Regionalna studija koja je objavljena u junu 2016.

Takođe, ova konferencija je pružila forum za diskusiju o demokratizaciji, integracijama EU na Zapadnom Balkanu i budućnosti Berlinskog procesa. Govornici su bili Florian Bieber, André De Munter, Erwan Fouéré, Jovan Nicić, Zoran Nečev i Selma Malamedžija, a diskusiju su moderirali novinari Jovana Gligorijević i Dejan Anastasijević.

Na kraju, konferencija je predstavljala poslednju u nizu aktivnosti u okviru regionalnog istraživačkog projekta, koji su sprovele GRP, IDSCS i FNP. Cilj ovog projekta bio je pružanje doprinosa unapređenju kreiranja politika na regionalnom nivou u kontekstu Berlinskog procesa, koji okuplja predstavnike jednog broja država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana. Ovaj proces, koji je otpočeo 2014. godine i u okviru kojeg je do sada održano tri samita (u Berlinu, Beču i Parizu) ima za svrhu podsticanje saradnje i evropsko približavanje zemalja našeg regiona. Projekat je podržao EFB u okviru svog programa Think and Link 2016.