Održana debata “Nova dilema: evro-integracije Srbije, EU ili EEP?”

(Beograd, 2. april 2013) – Grupa za razvojne politike (GRP) je održala debatu “Nova dilema: evro-integracije Srbije, EU ili EEP?”, 1. aprila 2013. godine, u beogradskom Medija centru.

Govornici su bili prof. dr Boris Begović, Milan Pajević, dr Milica Delević, dr Boško Mijatović i Nj.E. Jean-Daniel Ruch, ambasador Švajcarske u Srbiji. Debatu je otvorila Hedvig Morvai, direktorka Evropskog fond za Balkan, koji je podržao njeno održavanje, a vodio je programski direktor GRP, Miloš Erić.

Debata je započela izlaganjima govornika na dva osnovna pitanja: 1. Da li je EEP poželjna alternativa članstvu u EU? i 2. Da li je EEP ostvariva alternativa članstvu u EU? Nakon toga, panelisti su otvorili niz važnih tema koje su od značaja za evropske integracije Srbije, poput uticaja Srbije na donošenje odluka u okviru Evropske unije, pitanja statusa Kosova kao izazova sa kojim se Srbija susreće u ovom procesu, kao i dinamike proširenja Evropske unije. Posebna pažnja posvećena je ekonomskim integracijama, a u okviru ovog pitanja diskutovalo se o ekonomskim koristima i troškovima uključivanja u EU ili EEP, razlikama između ove dve ekonomske integracije, a posebno o pitanjima zaštite životne sredine, obaveznosti primene evropskog acquisa i troškova koji iz toga proizilaze.

Nakon 3,5 sata aktivne rasprave nije došlo do saglasnosti između panelista o tome kojoj integraciji treba težiti, ali su se čuli važni argumenti obe strane koji su doprineli ukupnom razumevanju procesa u kome se Srbija trenutno nalazi.

 

Snimak promocije

Izveštaji