Objavljen izveštaj: “Evropske integracije Srbije: EU ili EEA?”

Grupa za razvojne politike (GRP) objavila je izveštaj koji prati debatu “Nova dilema: evro-integracije Srbije, EU ili EEP?”, koja je održana 1. aprila u beogradskom Medija centru.

Izveštaj nudi opšti pregled dve alternativne integracije, Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP), ističe njihove razlike i objašnjava proces pristupanja ovim integracijama. Takođe se razmatraju efekti integracija u oblasti ekonomije, sa posebnim osvrtom na pristup zajedničkom tržištu, poljoprivredu, efekte na budžet i regionalnu politiku. Među političkim efektima, istaknuti su pitanje Kosova, uticaja Srbije kao članice EU ili EEP i pitanje odricanja od suvereniteta. Izveštaj se završava kratkim pregledom prednosti integracija u EU i EEP.

Ovaj izveštaj ni na koji način ne predstavlja stavove jednog ili svih panelista, niti je pokušaj da se ti stavovi prenesu; naprotiv, reč je autorskom delu istraživača GRP, koje je nastalo na tragu argumenata koje smo smatrali najvažnijim, a koji su bili razmatrani na debati.

Objavljivanje ovog izveštaja je podržao Evropski fond za Balkan, zajednička inicijativa Fondacije Robert Bosch, Compagnia di San Paolo, Fondacije ERSTE i Fondacije kralja Boduena.

Izveštaj se može preuzeti ovde.