O nama

Misija

Grupa za razvojne politike (GRP) je neprofitna organizacija, osnovana sa ciljem da pruži nezavisnu i stručnu analizu pitanja koja okružuju proces evropskih integracija u Srbiji. GRP je maja 2011. godine formirala grupa istraživača koji se bave pravom, ekonomijom, javnom upravom, životnom sredinom i obrazovanjem.

Vizija

GRP želi da doprinese procesu formiranja politika, putem detaljnih istraživanja, s ciljem da pomogne da se strateške odluke u vezi sa procesom evropskih integracija Srbije donose na osnovu proverenih i relevantnih informacija.

Ciljevi

  • predlaganje mera javne politike koje se tiču evropskih integracija, posebno u oblasti prava, ekonomije, javne uprave, životne sredine i obrazovanja;
  • podizanje javne svesti o politici evropskih integracija;
  • unapređenje regionalne saradnje;
  • unapređenje demokratije, građanskog društva i poštovanja ljudskih prava.

Oblasti delovanja

  • Pravo i demokratija
  • Javna uprava
  • Ekonomija
  • Životna sredina
  • Obrazovanje