Istraživački projekat o regionalnoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu Berlinskog procesa

Grupa za razvojne politike (GRP) otpočela je sprovođenje regionalnog istraživačkog projekta “Osnaživanje regionalne saradnje: Nadgledanje sprovođenja obaveza sa Bečkog samita zemalja Zapadnog Balkana” u saradnji s partnerskim organizacijama, Institutom za demokratiju Societas Civilis iz Makedonije i Fondacijom Nove politike iz Bosne i Hercegovine. Projekat je podržao Evropski fond za Balkan u okviru programa Think and Link 2016.

Cilj projekta je pružanje doprinosa unapređenju kreiranja politika na regionalnom nivou u kontekstu Berlinskog procesa, koji okuplja predstavnike država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana. Ovaj proces, koji je otpočeo 2014. godine i u okviru kojeg je do sada održano dva samita (u Berlinu i Beču) ima za svrhu podsticanje saradnje i evropsko približavanje zemalja našeg regiona. Sledeći samit biće održan u Parizu, u junu ove godine.

GRP i partnerske organizacije će ispitati u kojoj meri vlade zemalja Zapadnog Balkana ispunjavaju obaveze iz dve deklaracije usvojene na samitu u Beču 2015. godine: Zajedničke deklaracije o uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i Deklaracije o regionalnoj saradnji i rešavanju bilateralnih sporova. Pored toga, istraživanje će ispitati i ulogu organizacija civilnog društva u ovom procesu.

Nakon sprovedenog istraživanja, GRP i partnerske organizacije će objaviti Regionalnu studiju o sprovođenju obaveza iz deklaracija usvojenih u Beču 2015. godine, koja će sadržati nalaze o trenutnom stanju i smernice za praćenje napretka. Studija će biti predstavljena na regionalnom skupu juna 2016. godine, neposredno pre održavanja samita u Parizu.

Posle samita u Parizu, GRP i partnerske organizacije će obaviti dodatno istraživanje i pripremiti preporuke za unapređenje obaveza preuzetih u okviru Berlinskog procesa u oblasti regionalne saradnje i saradnje mladih (Regional Policy Brief). Ove preporuke biće predstavljene na koferenciji, koja će biti održana decembra 2016. godine.