In memoriam – Vojin Dimitrijević 1932-2012

(Beograd, 10. decembar 2012) – Na međunarodni Dan ljudskih prava, 10. decembar, Beogradski centar za ljudska prava je objavio knjigu in memoriam Vojinu Dimitrijeviću, svom direktoru i profesoru međunarodnog prava.

Ova knjiga je nastala, kako u njenom predgovoru stoji, iz “zajedničke potrebe da se na jednom mestu sakupi veliki broj javnih reakcija, sećanja, izjava saučešća i izjava nemirenja sa smrću ‘jednog velikog čoveka u jednoj maloj zemlji,’ kako je u svom govoru na komemoraciji rekla Vesna Rakić Vodinelić.”

Vojin je bio i član Savetodavnog odbora Grupe za razvojne politike. Uvek ćemo se sećati njegovih saveta, koje je nesebično delio, nadajući se da ćemo biti dorasli da ih pratimo.

Iako ga više nema, za njim ostaje njegovo delo, mudrost i duhovitost, kao putokazi. Vojin je govorio da “treba ozbiljno raditi ali se čuvati toga da sebe ne shvatiš ozbiljno.” Držaćemo se toga.

Svim građanima Srbije čestitamo praznik, Dan ljudskih prava.