Author Archive

 • Održana konferencija “Proširenje Evropske unije na Zapadnom Balkanu u vremenu neizvesnosti“

  Grupa za razvojne politike (GRP), Evropski fond za Balkan (EFB) i Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG) održala je konferenciju na temu “Proširenje Evropske unije na Zapadnom Balkanu u vremenu neizvesnosti“, u Beogradu, 16. decembra 2016. Na konferenciji su predstavljena dva teksta: (1) o proširenju EU na Zapadnom Balkanu (BiEPAG) i (2) o Berlinskom procesu i regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu posle Samita u Parizu (GRP, Institut za demokratiju Societas Civilis iz Skoplja (IDSCS) i Fondacija Nove politike iz Sarajeva (FNP)). GRP i partnerske organizacije su predstavile i konkretne preporuke za unapređenje obaveza preuzetih u okviru ovog procesa u oblasti regionalne saradnje i saradnje mladih. Ova publikacija je sačinjena na osnovu istraživanja koje je sprovedeno u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji, a prethodila joj je Regionalna studija koja je objavljena u junu 2016. Takođe, ova konferencija je pružila forum za diskusiju o demokratizaciji, integracijama EU na Zapadnom Balkanu i budućnosti Berlinskog procesa. Govornici su bili Florian Bieber, André De Munter, Erwan Fouéré, Jovan Nicić, Zoran Nečev i Selma Malamedžija, a diskusiju su moderirali novinari Jovana Gligorijević i Dejan Anastasijević. Na kraju, konferencija je predstavljala poslednju u nizu aktivnosti u okviru regionalnog istraživačkog projekta, koji su ...Read More »

 • Regionalni okrugli sto: Saradnja zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu Berlinskog procesa

  Grupa za razvojne politike (GRP) u saradnji s Evropskim fondom za Balkan i partnerskim organizacijama, Institutom za demokratiju Societas Civilis iz Skoplja i Fondacijom Nove politike iz Sarajeva, održala je regionalni okrugli sto na temu “Osnaživanje regionalne saradnje: Sprovođenja obaveza s Bečkog samita zemalja Zapadnog Balkana.” Skup je održan u Beogradu, 30. juna 2016. Ovaj skup je predstavljao jednu u nizu aktivnosti u okviru regionalnog istraživačkog projekta čiji je cilj pružanje doprinosa unapređenju kreiranja politika na regionalnom nivou u kontekstu Berlinskog procesa, koji okuplja predstavnike jednog broja država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana. Ovaj proces, koji je otpočeo 2014. godine i u okviru kojeg je do sada održano dva samita (u Berlinu i Beču) ima za svrhu podsticanje saradnje i evropsko približavanje zemalja našeg regiona. Sledeći samit biće održan u Parizu, 4. jula 2016. Pored diskusije o očekivanjima od samita u Parizu i nastavka Berlinskog procesa, na okruglom skupu je predstavljena regionalna studija o sprovođenju obaveza iz dve deklaracije usvojene na samitu u Beču 2015. godine – Zajedničke deklaracije o uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i Deklaracije o regionalnoj saradnji i rešavanju bilateralnih sporova. Ona je sačinjena na osnovu istraživanja koje su GRP i partnerske ...Read More »

 • Istraživački projekat o regionalnoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu Berlinskog procesa

  Grupa za razvojne politike (GRP) otpočela je sprovođenje regionalnog istraživačkog projekta “Osnaživanje regionalne saradnje: Nadgledanje sprovođenja obaveza sa Bečkog samita zemalja Zapadnog Balkana” u saradnji s partnerskim organizacijama, Institutom za demokratiju Societas Civilis iz Makedonije i Fondacijom Nove politike iz Bosne i Hercegovine. Projekat je podržao Evropski fond za Balkan u okviru programa Think and Link 2016. Cilj projekta je pružanje doprinosa unapređenju kreiranja politika na regionalnom nivou u kontekstu Berlinskog procesa, koji okuplja predstavnike država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana. Ovaj proces, koji je otpočeo 2014. godine i u okviru kojeg je do sada održano dva samita (u Berlinu i Beču) ima za svrhu podsticanje saradnje i evropsko približavanje zemalja našeg regiona. Sledeći samit biće održan u Parizu, u junu ove godine. GRP i partnerske organizacije će ispitati u kojoj meri vlade zemalja Zapadnog Balkana ispunjavaju obaveze iz dve deklaracije usvojene na samitu u Beču 2015. godine: Zajedničke deklaracije o uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i Deklaracije o regionalnoj saradnji i rešavanju bilateralnih sporova. Pored toga, istraživanje će ispitati i ulogu organizacija civilnog društva u ovom procesu. Nakon sprovedenog istraživanja, GRP i partnerske organizacije će objaviti Regionalnu studiju o sprovođenju obaveza iz deklaracija usvojenih u Beču ...Read More »

 • GRP završila analizu ESCO modela finansiranja

  Grupa za razvojne politike (GRP) završila je analizu za Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), u vezi sa ocenom razvoja ESCO modela finansiranja unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada u Srbiji. Detalji o ovom konsultantskom ugovoru mogu se pronaći ovde.Read More »

 • Objavljen izveštaj: “Evropske integracije Srbije: EU ili EEA?”

  Grupa za razvojne politike (GRP) objavila je izveštaj koji prati debatu “Nova dilema: evro-integracije Srbije, EU ili EEP?”, koja je održana 1. aprila u beogradskom Medija centru. Izveštaj nudi opšti pregled dve alternativne integracije, Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP), ističe njihove razlike i objašnjava proces pristupanja ovim integracijama. Takođe se razmatraju efekti integracija u oblasti ekonomije, sa posebnim osvrtom na pristup zajedničkom tržištu, poljoprivredu, efekte na budžet i regionalnu politiku. Među političkim efektima, istaknuti su pitanje Kosova, uticaja Srbije kao članice EU ili EEP i pitanje odricanja od suvereniteta. Izveštaj se završava kratkim pregledom prednosti integracija u EU i EEP. Ovaj izveštaj ni na koji način ne predstavlja stavove jednog ili svih panelista, niti je pokušaj da se ti stavovi prenesu; naprotiv, reč je autorskom delu istraživača GRP, koje je nastalo na tragu argumenata koje smo smatrali najvažnijim, a koji su bili razmatrani na debati. Objavljivanje ovog izveštaja je podržao Evropski fond za Balkan, zajednička inicijativa Fondacije Robert Bosch, Compagnia di San Paolo, Fondacije ERSTE i Fondacije kralja Boduena. Izveštaj se može preuzeti ovde.Read More »

 • Održana debata “Nova dilema: evro-integracije Srbije, EU ili EEP?”

  (Beograd, 2. april 2013) – Grupa za razvojne politike (GRP) je održala debatu “Nova dilema: evro-integracije Srbije, EU ili EEP?”, 1. aprila 2013. godine, u beogradskom Medija centru. Govornici su bili prof. dr Boris Begović, Milan Pajević, dr Milica Delević, dr Boško Mijatović i Nj.E. Jean-Daniel Ruch, ambasador Švajcarske u Srbiji. Debatu je otvorila Hedvig Morvai, direktorka Evropskog fond za Balkan, koji je podržao njeno održavanje, a vodio je programski direktor GRP, Miloš Erić. Debata je započela izlaganjima govornika na dva osnovna pitanja: 1. Da li je EEP poželjna alternativa članstvu u EU? i 2. Da li je EEP ostvariva alternativa članstvu u EU? Nakon toga, panelisti su otvorili niz važnih tema koje su od značaja za evropske integracije Srbije, poput uticaja Srbije na donošenje odluka u okviru Evropske unije, pitanja statusa Kosova kao izazova sa kojim se Srbija susreće u ovom procesu, kao i dinamike proširenja Evropske unije. Posebna pažnja posvećena je ekonomskim integracijama, a u okviru ovog pitanja diskutovalo se o ekonomskim koristima i troškovima uključivanja u EU ili EEP, razlikama između ove dve ekonomske integracije, a posebno o pitanjima zaštite životne sredine, obaveznosti primene evropskog acquisa i troškova koji iz toga proizilaze. Nakon 3,5 sata aktivne rasprave ...Read More »

 • Debata GRP: “Nova dilema: evro-integracije Srbije, EU ili EEP?”

  (Beograd, 25. mart 2013) – Grupa za razvojne politike (GRP) organizuje debatu “Nova dilema: evro-integracije Srbije, EU ili EEP?”, koja će se održati 1. aprila 2013. godine, u beogradskom Medija centru (Terazije 3, sala na I spratu) od 11h do 14h. Integracija Srbije u EU je spor i neizvestan proces, čiji se kraj se još uvek jasno ne vidi. Iako to svakako nije bez presedana u poređenju s drugim državama koje su se priključile EU, javljaju se glasovi sa obe strane granice da bi pristupanje EU za Srbiju moglo biti isuviše teško, odnosno da je bolje potražiti alternative. U poslednje vreme se sve više govori da bi umesto EU, Srbija trebalo da izabere integraciju u Evropski ekonomski prostor, odnosno Evropsku zonu slobodne trgovine (EEP/EZST). Međutim, da li je ovo rešenje izvodljivo i poželjno? Odgovor na ovo pitanje tražimo od eksperata iz oblasti evropskih integracija i ekonomije, kao i od predstavnika iz zemalja EEP/EZST. Na debati će govoriti: -        prof. dr Boris Begović, profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu -        Milan Pajević, direktor Kancelarije za evropske integracije Vlade RS -        dr Milica Delević, predsednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine RS -        dr Boško Mijatović, Centar za liberalno-demokratske studije -        Nj.E. Jean-Daniel Ruch, ambasador Švajcarske u Srbiji Debatu će otvoriti ...Read More »

 • Stavovi građana o reformi pravosuđa

  (Beograd, 26. februar 2013) – Za potrebe Kancelarije UNDP u Srbiji, Grupa za razvojne politike (GRP) će sprovesti analizu ankete o stavovima građana Srbije o reformi pravosuđa, koja je postavljena na internet stranici B92, 18. februara. Svrha ankete je da pruži uvid u stavove građana o reformi pravosuđa. Na osnovu odgovora koje građani daju GRP će uraditi analizu koja će težiti da označio ono učesnici ankete smatraju glavnim izazovima reforme pravosuđa u Srbiji. Na osnovu toga, UNDP će sačiniti analitički izveštaj s preporukama, koji će služiti kao osnova u konslutativnom procesu pisanja Nacionalne strategije za reformu pravosuđa u Srbiji. Anketa traje do 18. marta. Iznesite svoj stav ovde. Foto: Upravni sud RSRead More »

 • Saradnja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i GRP

  (Beograd, 28. decembar 2012) –  Grupa za razvojne politike (GRP) je predstavila svoju studiju Priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji na jučerašnjoj sednici Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (NSVO). Na poziv predsednika NSVO, prof. dr Srđana Stankovića, mr Mihajlo Babin, koautor studije, predstavio je i predlog izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanja, koji su sačinjeni na osnovu zaključaka i preporuka iz studije GRP. Na tom predlogu su zajednički radili predstavnici NSVO i GRP. Na ovoj sednici NSVO je zaključeno da postoji potreba nastavka konsultativnog procesa oko izmena i dopuna Zakona kako bi se postupak priznavnaja stranih visokoškolskih diploma u Srbiji olakšao i unapredio. Foto: Z. PopoviciRead More »

 • In memoriam – Vojin Dimitrijević 1932-2012

  (Beograd, 10. decembar 2012) – Na međunarodni Dan ljudskih prava, 10. decembar, Beogradski centar za ljudska prava je objavio knjigu in memoriam Vojinu Dimitrijeviću, svom direktoru i profesoru međunarodnog prava. Ova knjiga je nastala, kako u njenom predgovoru stoji, iz “zajedničke potrebe da se na jednom mestu sakupi veliki broj javnih reakcija, sećanja, izjava saučešća i izjava nemirenja sa smrću ‘jednog velikog čoveka u jednoj maloj zemlji,’ kako je u svom govoru na komemoraciji rekla Vesna Rakić Vodinelić.” Vojin je bio i član Savetodavnog odbora Grupe za razvojne politike. Uvek ćemo se sećati njegovih saveta, koje je nesebično delio, nadajući se da ćemo biti dorasli da ih pratimo. Iako ga više nema, za njim ostaje njegovo delo, mudrost i duhovitost, kao putokazi. Vojin je govorio da “treba ozbiljno raditi ali se čuvati toga da sebe ne shvatiš ozbiljno.” Držaćemo se toga. Svim građanima Srbije čestitamo praznik, Dan ljudskih prava.Read More »